Disclaimer

De Muscle Bike Association en Musclebikes.nl als rechtspersoon is op geen enkele wijze aansprakelijk voor uitlatingen en/of reacties welke door derden op deze site worden geuit. Hieronder inbegrepen alle teksten en reacties welke op het forum geplaatst worden. Deelname aan evenementen georganiseerd of onder auspiciŽn van de Muscle Bike Association en Musclebikes.nl geschiedt geheel voor eigen risico. Derhalve kunnen er ook geen rechten worden ontleend, noch aan haar organisator, noch aan derden en/of instanties welke bij de uitvoering en of organisatie van Muscle Bike Association/Musclebikes.nl evenementen zijn betrokken. Foto's welke al dan niet digitaal worden opgestuurd en geplaatst op deze website worden eigendom van Musclebikes.nl en derhalve kunnen daar geen rechten meer aan worden ontleend door de oorspronkelijke eigenaar van de foto.